top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

PLANLÆGNING OG GENNEMFØRELSE

TEAMBUILDING
LEDERUDVIKLING
PERSONLIG UDVIKLING
KICK-OFFS
Planlægning og gennemførelse

Dolphin Group A/S lægger meget vægt på en struktureret planlægning og gennemførelse af alle de forløb, som vi tilbyder. Vi arbejder desuden målrettet på at være blandt de bedste på markedet, når det gælder:

 • Pris
 • Kvalitet og fleksibilitet
 • Forudgående fastlæggelse af mål og midler
 • Planlægning samt sikker og pålidelig gennemføring af alle kurser
 • Evaluering og tilbagemelding under alle faser af ethvert kursus
 • Evaluering, opfølgning og korrektion efter alle kurser
 • Gode og positive samarbejdsrelationer blandt kursister og instruktører

Ethvert træningsforløb hos Dolphin Group A/S kan selvfølgelig også følges op på arbejdspladsen med vedvarende vedligeholdelse i de daglige omgivelser, hvor der arbejdes målrettet med de daglige udfordringer.

Kvalitet
Dolphin Group A/S følger løbende behovet for uddannelse og træning af vores konsulenter.Uddannelsen og træningen af vores konsulenter planlægges som oftest individuelt, så det passe præcist til den enkeltes behov. Dette fokus er med til at sikre et højt og relevant fagligt kompetenceniveau hos alle vores konsulenter og er med til at sikre en høj standard i vores forløb.

Derudover prioriterer Dolphin Group A/S det højt at træne konsulenterne forud for enhver aktivitet, så vi altid er forberedt helt præcis på det forløb, vi skal i gang med sammen med den konkrete kunde.

Planlægning og gennemførelse
Vi starter alle forløb med en dialogfase, hvor vi sammen med kunden bl.a. drøfter:
 • Formål og mål med seminaret/forløbet
 • Rammerne for afholdelse
 • Indholdet i øvelser
 • Hvad skal øvelserne afdække og skal de bygges op, så de ligner dagligdagens arbejdsgange?
 • Hvilken form for feedback ønskes anvendt?
 • Hvilket output skal der være læringsmæssigt, og hvordan skal og kan det implementeres i dagligdagen?
 • Tempoet i afviklingen.
 • Hvor skal udfordringen være?
 • Transport
 • Forplejning herunder om der er særlige hensyn at tage
 • Kontaktpersoner

Vores konsulenter dækker mange forskellige kompetencer og erfaringer, men vi sætter altid holdet til en opgave med udgangspunkt i kundens ønsker og / eller med udgangspunkt i ”bedste mand på opgaven”.

Vi kan efter aftale med kunden selvfølgelig også tage os af al det praktiske i planlægningen med f.eks. at rekvirere ekstern støtte, tage ud og kigge på det aktuelle område og lave aftaler med lodsejer, konferencecenter, skov og lignende.Vi holder under hele planlægningen løbende kontakt til kunden op til seminaret evt. med ekstramøder efter behov.

Samlet planlægger vi vores forløb gennem disse faser, der samlet er med til at sikre vores højekvalitet:


Dolphin Group A/S Mosevej 13 3630 Jægerspris Telefon 20 70 49 70 Email: se nr. 28661029
Copyright © Dolphin Group A/S - All Rights Reserved.

CMS system & Content Management System.