top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Feedbacktræning

TEAMBUILDING
LEDERUDVIKLING
PERSONLIG UDVIKLING
KICK-OFFS
Feedbacktræning

En af de vigtigste forudsætninger for personlig udvikling er, at man får feedback fra sine opgivelser, men i praksis er det svært for de fleste både at give og at modtage feedback. Feedback kan dog heldigvis trænes, så det bliver et naturligt element i teamets daglige arbejde.

Feedback er kernen i vores arbejde, og vi har stor erfaring med at facilitere arbejdet med feedback. Vores mål med feedbacktræning er at øge teamets kompetencer inden for:

  • Forståelse for feedback som udviklings- og samarbejdsværktøj
  • Rammer for feedback
  • God feedback
  • At give og modtage feedback i teamet
  • At få skabt tid og rum i hverdagen til feedback
I træningen fokuserer vi på, at deltagerne trænes i at give hinanden en individuel feedback ud fra modellen: Hvad oplevede jeg, hvad gjorde det ved mig og hvad er mit gode råd til dig som kollega. Feedbacktræningen justeres ud fra, hvor stor åbenhed, tillid og tryghed, der er blandt deltagerne.


Dolphin Group A/S Mosevej 13 3630 Jægerspris Telefon 20 70 49 70 Email: se nr. 28661029
Copyright © Dolphin Group A/S - All Rights Reserved.

CMS system & Content Management System.