top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Konflikthåndtering


TEAMBUILDING
LEDERUDVIKLING
PERSONLIG UDVIKLING
KICK-OFFS
Konflikthåndtering
Konflikter på arbejdspladsen er desværre ikke ualmindelige, og de kan have meget uheldig indvirkning både på arbejdsmiljøet og på forretningsresultaterne. Der er derfor vigtigt at reagere og gribe ind, hvis man fornemmer konflikter på arbejdspladsen.

Dolphin Group A/S har stor erfaring med konflikthåndtering, og vi starter altid med at prøve at klarlægge årsager f.eks. ved indledende interviews af de implicerede og omgivelserne. Derefter træner vi samarbejdet gennem praktiske øvelser, så det bliver ufarligt at sætte ord på problemerne, da øvelserne bruges som udgangspunkt for drøftelserne.

Ud fra de praktiske øvelser kan vi lave fremadrettede aftaler, dvs. træne samspillet, så det bliver gjort tydeligt, hvor stor forskel der er mellem et velfungerende team og et team, som ikke fungerer. Det fungerer naturligvis også, når det handler om konflikter mellem medarbejder og leder eller mellem de enkelte medarbejdere.

Efter den praktiske træning laves helt konkrete aftaler, der sikrer, at alle implicerede har forstået og accepteret, hvad der gøres anderledes fra nu af. En nøje struktureret plan for implementeringen af aftalerne bliver udarbejdet skriftligt og sikrer, at der er en køreplan og et måleparameter at holde hinanden op på. Det aftales desuden, hvornår der skal evalueres på forløbet.Dolphin Group A/S Mosevej 13 3630 Jægerspris Telefon 20 70 49 70 Email: se nr. 28661029
Copyright © Dolphin Group A/S - All Rights Reserved.

CMS system & Content Management System.