top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Teambuilding

TEAMBUILDING
LEDERUDVIKLING
PERSONLIG UDVIKLING
KICK-OFFS
Teambuilding
Dolphin Group A/S har mange års erfaring med teambuilding og med at tilrettelægge og facilitere udviklingsforløb for teams – uanset om det er nydannede medarbejdergrupper eller erfarne og højtydende ledergrupper. Vi arbejder typisk med forløb, der bliver bygget op omkring en række praktiske udendørs opgaver, der skal løses af grupper med typisk 7-9 deltagere i hver. Alle disse opgaver stiller deltagerne over for en række forskellige opgaver og udfordringer, der giver mulighed for, at vi kan fokusere på teamets processer og udvikling. Hver opgave afsluttes med en struktureret feedbackrunde, der bliver gennemført sammen med erfarne konsulenter fra Dolphin Group A/S. I feedbackrunderne får deltagerne og teamet mulighed for at reflektere over deres opgaveløsning og på at få læring, som de kan tage med hjem til det daglige arbejde.

Erfaring og viden

De erfarne konsulenter fra Dolphin Group A/S ved, at den bedste udvikling skabes gennem personlig erfaring. Hvis man selv har stået over for en konkret problemstilling og forsøgt at løse den selv eller i samarbejde med andre, så vil ens læring forstærkes væsentligt i forhold til teori. Det betyder naturligvis ikke, at man ikke kan tilegne sig viden gennem at læse sig til det, men kombinationen med praktiske øvelser har vist sig at være et særdeles effektivt værktøj, fordi de enkelte deltagere får en erfaring, får feedback og lærer sig selv og andre i teamet at kende i nye situationer. Derfor lægger vi vægt på, at deltagerne gennem øvelserne får mulighed for selv at få erfaring gennem de forskellige øvelser. .Outdoor/indoor

Konflikthåndtering
Vi sørger for at skabe de optimale fysiske rammer, der sikrer de bedste resultater hver gang…
Gennem praktiske øvelser og feedback trænes evnen til at takle forskellige typer af konflikter…
Dolphin Group A/S Mosevej 13 3630 Jægerspris Telefon 20 70 49 70 Email: se nr. 28661029
Copyright © Dolphin Group A/S - All Rights Reserved.

CMS system & Content Management System.